bs janikowo logo

Piastowski Bank Spółdzielczy
w Janikowie

Historia Banku

Powstał w wyniku połączenia trzech banków: Banku Spółdzielczego w Janikowie, Banku Spółdzielczego w Gniewkowie i Banku Spółdzielczego w Trzemesznie, które połączyły się w dniu 1 lipca 1999 r. „dążąc do uzyskania stawianych bankom wymogów w zakresie posiadania kapitałów własnych, a także mając na uwadze możliwość poprawy sprawności i efektywności obsługi klientów poprzez wspólne działanie”.

Zebranie Założycielskie Banku Spółdzielczego w Janikowie odbyło się 6 kwietnia 1976 roku, datą rejestracji w Sądzie jest 6 września 1976 r. Uczestnikami Zebrania Założycielskiego byli: Stefania Szewczak, Stanisława Kłos, Wacław Wójcik, Jan Kruszka, Henryk Zieliński, Zofia Barszcz, Konstanty Mocny, Florian Rogatka, Wincenty Musiał, Władysław Olszewski, Franciszek Pawlak, Antoni Kłos, Władysław Szymański, Felicja Wikarska, Kazimierz Hołąd, Jan Adamski (pierwszy przewodniczący Rady Banku), Zenon Smułka, Kazimierz Łaganowski, Bogdan Łakomski, Włodzimierz Kowalski, Alfred Niedźwiecki, Jan Kawalerski i Emilia Lenz.

Bank powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie okolicznych rolników i władz gminy, szybko zintegrował się z lokalnym środowiskiem i zaczął być ważnym elementem życia gospodarczego.

Przez kolejne lata Radą Nadzorczą kierowali: Henryk Kędzierski i Zofia Gąsiorowska. Prezesem Zarządu był Stanisław Kufel, następnie Andrzej Kozłowski i Jan Kawalerski.

Kontakt

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie

ul. Przemysłowa 4, 88-160 Janikowo

tel. 52 358 39 40

fax 52 358 39 30